Producten ruilen of retourneren:Retour / Annuleer

contactinformatie

* Vereiste velden

 Kopers bescherming: U heeft 14 dagen bedenktijd*.

Niet goed...Geld terug

100% tevredenheidsgarantie

Wanneer een product wilt retourneren kunt u deze terug sturen, graag van tevoren melden, lees verder voor meer informatie en instructies of vul het onderstaande formulier in.

Verkeerde maat, kleur of type gekocht? U kunt een verkeerd besteld product ruilen. 

Wanneer het product een probleem heeft: Graag van tevoren melden, lees verder voor meer informatie en instructies
Graag melden via de klantenservice zodat we voor een passende oplossing kunnen zorgen.  Bij een eventueel probleem of klacht bij ontvangst van de goederen dient u dit altijd zo snel mogelijk te melden aan onze klantenservice. |
Retourzendingen zonder aanmelding, zonder afzender of zonder klacht omschrijving, lopen mogelijk vertraging op. 

Extra service: Ook als u het product niet online heeft gekocht, mag u het product ruilen of retourneren onder bovenstaande voorwaarden. Dan telt ook onze niet goed geld terug service-norm.

Retour grotere producten zoals b.v. een trampoline of speeltafels kunnen vaak niet via het postkantoor verstuurd worden (groter dan 175x75x55cm en/of zwaarden dan 30kg).
Wanneer uw pakket niet via het postkantoor kan worden terug gestuurd, kunt u uw retour ook af laten halen door onze afhaalservice. (tegen betaling)

U kunt een klacht of probleem over uw product of onze dienstverlening zoals de bezorgdienst, melden via email info@airhockeytafelland.nl, telefonisch 085 2010082of via het formulier onderaan de pagina.
Wij reageren normaal gesproken inhoudelijk binnen 1 a 2 werkdagen, maximaal 14 dagen tijdens drukte of feestdagen. U krijgt een ontvangst bevestiging en uw melding wordt dan spoedig in behandeling genomen.
Vermeld bij uw bericht aub het ordernummer / factuurnummer of de naam en postcode waarmee u besteld hebt zodat uw melding sneller verwerkt kan worden.

Meer over terugsturen (zoals ook in onze algemene voorwaarden staat):
Herroepingsrecht bij levering van producten/ Wet koop op afstand;
De bedenktijd bij online aankopen:
1. Bij de aankoop van producten heeft U de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens U.
2. * Tijdens deze termijn zult U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien U van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult U het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Airhockeytafelland.nl retourneren, conform de door Airhockeytafelland.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3.  Nadat u mededeling van ontbinding aan ons kenbaar heeft gemaakt heeft u vanaf dat moment nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk aan ons te retourneren.

Kosten in geval van herroeping (retourkosten)
1. Indien U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
2. Indien U een bedrag betaald heeft, zal Funty speeltoestellen dit bedrag (aankoopbedrag + eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending) zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

   Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd

Ook voor de door ons aangeboden montagediensten geldt het herroepingsrecht, mists deze reeds zijn uitgevoerd. In dit geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Voor terugbetaling geldt hetzelfde als hiervoor aangegeven voor het herroepingsrecht bij producten.

"Voor onze montagediensten die binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd geldt dat deze zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Deze uitzondering geldt alleen indien de dienst van start is gegaan met uitdrukkelijke instemming van de consument die hierbij verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht. U wordt hier tijdnes het inplannen van de montage dienst over geinformeerd"

Gebruik maken van een herroeping (14 dagen),
U kunt dit gewoon via een email aanvragen met een korte omschrijving en uw gegevens, of dit kan telefonisch worden aangemeld

Hiervoor kunt u ook het Europese modelformulier voor herroeping gebruiken: Klik hier om deze te downloaden  
Stuur dit ingevulde formulier per email of post.

 

Kosten bij ruilen:  De kosten van terugzending naar ons en opnieuw verzenden naar u zijn normaliter voor uw rekening. In sommige gevallen is het mogelijk om geen kosten in rekening te brengen

Kosteloos retour zenden! Als u een pakket van PostNL heeft ontvangen dan kunt u het pakket dezelfde dag nog inleveren bij uw postkantoor en deze retourneren als 'weigering' en zal het postkantoor geen kosten aan u doorberekenen.

Verkeerd geleverd: Uiteraard zijn er geen kosten voor u als een product verkeerd geleverd is en vervangen moet worden.

Kan ik een gebruikt product inruilen?
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. (thuiswinkel.org)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funty
Vijfhuizerdijk 181
2141 BJ Nieuwebrug/ Vijfhuizen
Tel: 023-3030909

 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/.